EAU NMIBC Risk Calculator - Kalkylator

Klinisk användarinstruktion

Patienter med primär carcinoma in situ (CIS) utan samtidig papillär tumör inkluderas i gruppen med hög risk för progression.

Patienter med antingen CIS i prostatiska uretra, lymfovaskulär invasion, eller någon av följande varianthistologier: mikropapillär, plasmacytoid, sarkomatoid eller neuroendokrin inkluderas i gruppen med mycket hög risk för progression. Befintliga data räcker inte för att klassificera de andra varianthistologierna som vare sig hög eller mycket hög risk.

För att beräkna risken för andra patienter, ange deras karaktäristika. Välj klassificeringssystem: Världshälsoorganisationen (WHO) 1999 (e g 1973), WHO 2004/2016 eller båda.

Du måste samtycka med användarvillkoren för att använda kalkylatorn.

Ålder

≤ 70 år
> 70 år

Tumörstatus

Primär
Återfall

Tumörantal

En tumör
Multipla tumörer

Största tumördiameter

< 3 cm
≥ 3 cm

Stadium

Ta
T1

Samtidig CIS

Nej
Ja

Välj klassifikationssystem

WHO 1999 (e.g. 1973), WHO 2004/2016 eller båda

WHO-grad 2004/2016

LMP-LG
HG

WHO-grad 1999 (e.g. 1973)

G1
G2
G3
Fyll i formuläret för att låsa upp knappen ”Beräkna”.

Resultat

Sannolikhet för progression efter transuretral resektion utan induktionsbehandling eller underhållsbehandling med BCG (Bacillus Calmette-Guèrin)
Baserat på WHO 2004/2016 Baserat på WHO 1973
efter 1 år
efter 5 år
efter 10 år
Sannolikhet för progression med 95-procentigt konfidensintervall
Dela resultat
Du har valt HG och G1
Är du säker att du vill använda båda?
Du har valt LMP-LG och G3
Är du säker att du vill använda båda?

Riskgrupper enligt EAU:s nya prognosfaktorer för icke-muskelinvasiv blåscancer, baserat på klassifikationssystemen WHO 2004/2016 eller WHO 1973

Låg risk

En enda primär Ta LG/G1-tumör ≤ 3 cm i diameter, utan CIS, hos patient ≤ 70 år


En primär LG/G1-tumör med minst EN av följande kliniska riskfaktorer:

Medelhög risk

Patienter utan CIS som inte ingår i någon av de andra riskgrupperna

Hög Risk

Alla patienter med T1 HG/G3-tumörer, men utan CIS, FÖRUTOM de som ingår i gruppen med mycket hög risk

Alla patienter med CIS, FÖRUTOM de som ingår i gruppen med mycket hög risk


Stadium, grad med ytterligare kliniska riskfaktorer*:

Mycket hög risk

Stadium, grad med ytterligare kliniska riskfaktorer*:


Tumörer med:

* Ytterligare kliniska riskfaktorer: Ålder > 70 år, multipla tumörer och tumördiameter ≥ 3 cm

Tabell över riskgrupper

Riskgrupp Sannolikhet för progression med 95-procentigt konfidensintervall
1 År 5 År 10 År
Nya riskgrupper med WHO 2004/2016
Låg 0.06%, 0.01%-0.43% 0.93%, 0.49%-1.7% 3.7%, 2.3%-5.9%
Medelhög 1.0%, 0.50%-2.0% 4.9%, 3.4%-7.0% 8.5%, 5.6%-13%
Hög 3.5%, 2.4%-5.2% 9.6%, 7.4%-12% 14%, 11%-18%
Mycket hög 16%, 10%-26% 40%, 29%-54% 53%, 36%-73%
Nya riskgrupper med WHO 1973
Låg 0.12%, 0.02%-0.82% 0.57%, 0.21%-1.5% 3.0%, 1.5%-6.3%
Medelhög 0.65%, 0.36%-1.2% 3.6%, 2.7%-4.9% 7.4%, 5.5%-10%
Hög 3.8%, 2.6%-5.7% 11%, 8.1%-14% 14%, 10%-19%
Mycket hög 20%, 12%-32% 44%, 30%-61% 59%, 39%-79%

Om

Denna app uppskattar sannolikheten för en icke-muskel invasiv blåsecancer (NMIBC) patientens progression till MIBC efter transuretral resektion av blås tumörer (TURBT) och beräknar deras uppdaterade European Association of Urology (EAU) Prognostic Factor Risk Group. Den innehåller både WHO 2004/2016 och WHO 1973 klassificeringssystem och är baserad på följande publikation:

Sylvester RJ, et al. European Association of Urology (EAU) Prognostic Factor Risk Groups for Non-muscle-invasive Bladder Cancer (NMIBC) Incorporating the WHO 2004/2016 and WHO 1973 Classification Systems for Grade: An Update from the EAU NMIBC Guidelines Panel. Eur Urol (2021), https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.12.033

Det är ett verktyg som kan användas för att informera behandlingsbeslut, men det ger inte professionell rådgivning och det kan aldrig ersätta klinisk expertis. Behandlingsbeslut för enskilda patienter bör inte bara ta hänsyn till klinisk expertis, utan också till patientens personliga värderingar och deras preferenser.

Denna räknare har utvecklats av Ydeal för EAU. Dess utvecklare och dess distributörer tar inget ansvar för riktigheten i de resultat som tillhandahålls eller för eventuella brister i systemet. De är inte heller ansvariga för speciella, direkta, indirekta eller följdskador, avgifter, fordringar, kostnader, krav, förluster, avgifter eller kostnader av någon art eller slag som uppstår vid användning av systemet.

Kommentarer, förslag och eventuella fel som ska hittas ska skickas till info@nmibc.net

© European Association of Urology

Genom att använda systemet godkänner användaren dessa villkor och att följa internationella upphovsrättslagar och alla andra tillämpliga lagar som omfattar upphovsrätt.

Original

Översättningar